Asfaltat de carreteres Asfaltat de carreteres

 

Obres Pirinaiques realitza obres d’asfaltat de carreteres amb personal propi experimentat, entre d’altres obres realitzades, destaquem la carretera GIV-6121 de El Port de la Selva a Selva de Mar.