Paviments asfàltics Paviments asfàltics

Obres Pirinaiques, SL desprès de la seva experiència en paviments d’asfalt en calent te una amplia capacitat per executar tot tipus de paviments asfàltic, des de l’obra d’asfaltat d’una carretera, fins a una reparació d’un carrer dins d’un nucli urbà, com també paviments especials, com poden ser carrils bici de diferents colors, reductors de velocitat, carrers de pobles petits, etc.