Instal·lacions Instal·lacions

La planta del Far d’Empordà s’alimenta de graves i sorres d’extractives d’àrids de la comarca. Aquestes explotacions mineres, més tard acaben restaurades i totalment integrades al territori. Els jaciments minerals explotats acostumen a localitzar-se en antigues terrasses fluvials o sobre conus de dejecció quaternaris de la plana empordanesa.

 

Un cop extret el material, es transporta amb camió fins la planta de tractament i classificació d’àrids de la construcció del Far d’Empordà.  La producció anual ascendeix aproximadament a 100.000 tones d’àrids, sobretot per l’elaboració de formigons i morters, però també produeix altres productes, com són les capes granulars per obra pública, terres o pedres per jardineria o material per drenatges.