Àrids reciclats Àrids reciclats Àrids reciclats

Per tal d’incentivar el reciclatge i la conscienciació ambiental en les construccions publiques, la Planta de reciclatge de RCD’s d'Obres Pirinaiques, SL participa activament en la campanya per promoure la gestió dels residus derivats de la construcció, sigui amb el reciclatge o mitjançant la deposició dels residus generats.


L’objectiu és aconseguir minimitzar el volum generat a les obres de residus de la construcció, i la millor forma de gestió es transformar-los en un producte final reciclat, de qualitat, amb les característiques idònies per tornar a tenir una utilitat en la construcció.