Resolució TES/2910/2012, de 17 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

 

 

 

Descàrregues