Qualitat

Obres Pirinaiques S.L. es troba actualment en procés d’implantació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001. Actualment tenim establert un sistema de processos per una correcta gestió de cadascuna de les activitats.