Seguretat

Obres Pirinaiques S.L. té implantat un rigorós sistema de control en la seguretat i salut de les diferents activitats de l’empresa, amb un departament especialitzat amb dedicació exclusiva per aquesta funció