Història Història

Obres Pirinaiques S.L. és una empresa d’obra pública constituïda l’any 1993. Des de llavors ha anant creixent com a constructora d’obra pública i privada, realitzant nombroses obres a la província, principalment a l’Alt Empordà.

 

Tot i així, l’empresa a tingut associades altres activitats econòmiques. L’any 1999 es va posar en marxa una planta de tractament i classificació d’àrids al terme municipal del Far d’Empordà. Els àrids tractats, com a producte final del procés de tractament, tenen una utilitat molt important com a matèria primera de la construcció. Aquests àrids es valoritzen i són utilitzats a l’obra per elaborar formigons, morters o capes granulars.

 

Uns anys més tard, a l’any 2003 l’empresa va decidir portar les seves instal·lacions al Far d’Empordà, on era ubicada la planta de tractament, i punt neuràlgic de gestió global d’Obres Pirinaiques, S.L.

 

Durant el curs de l’any 2006, l’empresa va aconseguir una altra fita important quan li va ser concedida llicència per obrir una activitat de reciclatge de residus de la construcció en el mateix establiment del Far d’Empordà.

 

Finalment, l’empresa des dels seus orígens, ha anat creixent en paral·lel amb les activitats que s’han dut a terme en el curs dels anys, i avui en dia és una empresa referent la província. Degut a aquest constant creixement, Obres Pirinaiques, S.L. va assolint els objectius prefixats, modernitza els seus processos productius i es plantegen noves activitats.