Presentació Presentació Presentació Presentació

OBRES PIRINAIQUES S.L. es va fundar l'any 1993 amb la finalitat de donar un servei a les obres de construcció licitades a les comarques gironines.

 

Al llarg d'aquests anys, Obres Pirinaiques S.L. s'ha consolidat territorialment a la província, de tal forma que ha deixat la seva empremta en centenars d’obres com poden ser places, paviments, parcs, poliesportius, centres cívics i casals municipals, xarxes de sanejament, urbanitzacions, serveis d’enllumenat, aigua, calvegueram, etc.

 

Paral·lelament, Obres Pirinaiques S.L. realitza altres activitats íntimament relacionades amb l’obra pública i civil, com es el tractament d’àrids naturals, gestió de residus de la construcció, estructures de formigó i estesa de paviments asfàltics.

 

L’empresa es caracteritza per ser una entitat dinàmica amb continu procés de modernització, formada per un grup de persones amb gran capacitat de lideratge i coneixements tècnics  d’enginyeria civil.