Recursos humans

OBRES PIRINAIQUES. S.L. disposa d’una àmplia plantilla de personal propi qualificat, amb les aptituds i coneixements necessaris per desenvolupar les diferents activitats de l’empresa,  amb una continua formació.